Latest Entries »

.prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; }http://prezi.com/bin/preziloader.swf

Anuncios

Des de Triodos Bank, una banca que es defineix a si mateixa com a ètica i sostenible, s’inverteix en projectes pertanyents a tres sectors específics de l’economia: la naturalesa i el medi ambient, les iniciatives socials, i la cultura i l’oci. Ara bé, sempre han de tractar-se d’iniciatives que aportin un valor social afegit, i que respectin uns principis primordials quant al mediambient, la cultura i la societat. A més, els projectes han de posseir el perfil ideal per entrar dins dels estrictes criteris positius de finançament  i optar a una ajuda econòmica d’aquest banc independent. És a dir, han de ser “empreses i iniciatives que a més de ser rentables, millorin la qualitat de vida de les persones i respectin la naturalesa”, tal com resa l’eslògan de Triodos. Isabel Sánchez, directora de la sucursal de Barcelona del mateix banc, afirma que “el benefici econòmic no pot estar sol, ha d’anar juntament amb un benefici social i un benefici mediambiental, per això sempre han d’anar junts de la mà, i fins i tot enganxats. Quan nosaltres hem de tramitar qualsevol operació aquest és un criteri que és primordial”. De fet, el banc es mostra compromès amb el medi ambient i el gran problema que suposa el canvi climàtic, per això un dels camps pels quals aposta fermament són els projectes d’energies renovables, iniciatives de tecnologia mediambiental, organitzacions i projectes de conservació de la natura, així com empreses del sector de l’agricultura i ramaderia ecològiques. Pel que fa a aquest últim sector, el 2010 Triodos Bank va dedicar-hi el 4,7% de la cartera de crèdit amb 830 préstecs. En aquest sentit, una de les iniciatives que ha finançat Triodos a Catalunya ha estat el projecte agroecològic de Mas Bellpuig.

El Mas Bellpuig és una masia situada a les afores de Taradell (a la Plana de Vic) envoltada per la confluència del riu Gurri i la riera del mateix municipi. El nom de la finca prové del cognom de la família que hi ha viscut sempre. Actualment a la masia es dediquen a treballar la terra i a cuidar la ramaderia seguint una filosofia de vida molt marcada: des de fa anys han tingut clar que cal produir de manera agroecològica per tal de no destruir el medi ambient i oferir als consumidors productes sans i d’alta qualitat. Les activitats que duen a terme comprenen el cultiu de cereals, llegums i hortalisses de tota mena, part dels quals s’utilitzen per alimentar un ramat de vaques de raça bruna i per a l’engreix de vedells. Un estil de vida que segueixen des del 2006, quan van decidir engegar un projecte de transformació de la terra i de la vida al mas.

L’agroecologisme es diferencia de l’ecologisme convencional pel fet que defuig els múltiples factors negatius que comporta l’agricultura convencional: deteriorament de la coberta vegetal, erosió del sòl, pèrdua de la diversitat agrícola biològica i genètica, la pràctica del monocultiu, l’ús indiscriminat de fertilitzants sintètics, el control químic de les plagues, la manipulació genètica, etc. Davant de tot això, emergeix aquesta concepció que basa els seus principis en el respecte a l’entorn rural i als principis ètics i humans de les activitats agrícoles. Així que promou la producció agrícola conservant els recursos naturals elementals de la producció com són la aterra, l’aigua i la biodiversitat.

A més d’un treballador fixe amb jornal, el Mas Bellpuig participa en la xarxa wwoof, una entitat de voluntaris sense ànim de lucre que s’ofereixen a treballar la terra a canvi de menjar i allotjament. Com a explotació agrícola només cal presentar-los el teu projecte i des de l’associació s’encarreguen de trobar a les persones disposades a treballar a les teves terres en estades de dos o tres mesos. Al mas normalment acullen entre tres o quatre voluntaris estrangers provinents de diferents parts del món. Així doncs, han comptat amb l’ajuda d’americans, holandesos, japonesos, coreans, australians, sud-africans, etc.

El projecte

El finançament que Mas Bellpuig ha rebut de Triodos ha estat dedicat a la reforma d’una part de la masia tenint en compte criteris ecològics, ja que des de Triodos s’asseguren que “si es fa una reforma sempre intentem que els client se’n recordi del tema mediambiental. En canvi, si aquella activitat en un principi no és finançable segons els nostres barems, però aleshores s’encara cap a l’eficiència energètica sí que podem finançar el projecte”.

Gràcies a l’interès que ha mostrat l’entitat en el seu projecte ara poden disposar de tresoreria en forma de pòlisses per poder funcionar: “en principi amb això anem bé, el nostre objectiu és mantenir-nos en aquesta línia amb la disponibilitat de liquidesa que ens ha facilitat Triodos”.

Una de les moltes facilitats que Marta Bellpuig Murtra destaca d’aquest banc és la possibilitat de disposar de cinc transferències gratuïtes al mes que et facilita Triodos per poder obtenir diners en efectiu des d’una altra entitat, ja que Triodos no disposa d’una xarxa de caixers tan extensa com d’altres institucions bancàries. Un desavantatge que tot i resultar incòmode en un principi, resulta beneficiós a la llarga. “A part de tot això són molt respectuosos amb les comissions, pràcticament en cobren molt poques, i els interessos els justos que has pactat. Et deixen els diners a l’interès legal i pactat. A més d’oferir-te un tracta molt personalitzat i fer un seguiment del teu projecte que si bé no és del dia a dia, sí que és manté una relació de proximitat”, remarca la Marta Bellpuig.

A continuació podeu visionar un vídeo on es reflecteix els testimonis i les opinions de tres parts implicades directament en la banca ètica. A més de la propietària del Mas Bellpuig i d’Isabel Sánchez, hi participa l’Arcadi Oliveres, el president de Justícia i Pau i activista reconegut amb un posicionament molt marcat a favor d’aquesta alternativa econòmica.

Per què invertir en la banca ètica?

Isabel Sánchez explica que “el que primer nosaltres necessitem mirar és quina activitat fa aquella entitat o aquell projecte. Llavors si entra dins de les nostres línies de negoci i té aquest valor afegit que sempre busquem després ja entraríem a parlar de la viabilitat econòmica”. De manera que per accedir a un crèdit de Triodos només cal signar una sol·licitud de finançament i explicar en què consisteix el projecte que es vol engegar. “Són projectes de persones que no especulen ni es volen fer milionàries en dos dies, sinó que són gent que defensa alguna activitat o professió que desenvolupa i, per tant, sempre existeix un producte amb valor al darrere”.

Per la seva banda, Bellpuig es pregunta que “si l’únic que es fa en la banca ètica és que els diners produeixin i, per tant, donin un rendiment, i que tot això vagi creant riquesa i entremig hi hagin uns costos raonables per la gent que ho mou, per gastos d’infraestructires d’oficina, per mantenir el sou dels treballadors… Perquè no hem de poder funcionar així?”

La transparència com a principi fonamental

La transparència econòmica és una de les màximes sobre les quals predica la banca ètica. Al vídeo els tres entrevistats parlen de com és expressada aquesta transparència en diversos aspectes. Cal destacar que com a mostra de complicitat amb els seus clients des de Triodos Bank també s’envia una revista trimestral i un butlletí mensual on normalment s’inclou una entrevista més amplia als clients perquè coneguin amb més profunditat l’entitat que estan finançant amb els seus estalvis.

I el que és més important, els beneficis obtinguts es reinverteixen en la millora d’aquestes empreses. De fet, la Marta Bellpuig conclou que “els diners que han anant invertint els van tornant, i per tant, els seus recursos van millorant”.

Todos estamos cansados de escuchar la palabra “crisis” en todas las cadenas de televisión y en todas las emisoras de radio, de leerla en todos los periódicos, semanarios o revistas, día si y día también, esta palabra se ha hecho protagonista de nuestras vidas.

Le ponen fecha exacta al inicio de la crisis mundial con la caída de un banco estadounidense y, sin esfuerzo alguno, nosotros nos lo creemos. Nos hacen pensar que la crisis viene causada única y exclusivamente por la economía e intentan que olvidemos el hecho de que para que surja un problema económico primero tiene que surgir un conflicto social.

Mientras algunos culpan a los bancos de esta crisis, otros culpan a la sociedad, a las personas de a pie. Cada uno es consciente de sus actos, cada uno elige a quien financia y, en gran parte, quien lo financia. El problema está en la que nos conformamos y aceptamos lo que nos dan, con tal de que nos lo den hecho. De este modo, esperando que hagan las cosas por nosotros y, aún encima, esperando que las hagan bien, lo único que encontraremos es fracaso.

Pero, sin duda, la palabra clave para explicar el gran alcance y expansión de la crisis actual es “GLOBALIZACIÓN“.  Con el proceso de globalización que, desde hace tiempo vivimos, la economía mundial se expande y se “unifica” apareciendo lo que algunos denominan como “nueva economía” o “economía global”, que podemos definir con una sola palabra: capitalismo.

Actualmente, y lo que está aconteciendo en el transcurso de esta crisis es la desaparición de la clase media en la sociedad. Las grandes empresas se hacen con el monopolio económico y desaparece el pequeño comercio. Las multinacionales se hacen con el control de la economía y son estas las que deciden como mover el dinero mundial. Así, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres hasta el punto en el que la clase media desaparece y solamente hay ricos y pobres. Llegados a este punto, evidentemente son los más ricos los que tienen el control.

Por tanto, el problema tiene que ser solucionado desde la sociedad, desde los pilares. Antes de centrarnos en buscar soluciones relacionadas con la economía, debemos encontrar el modo de solventar los problemas sociales que envuelven a la sociedad mundial. Es necesario llevar el término “globalización” a lo que realmente implica. Una sociedad globalizada en la que nos complementemos unos países con otros, y no una sociedad globalizada en la que los más “poderosos” se aprovechen de los demás.

El projecte

Investigació Alternativa és el projecte final de carrera de tres estudiants de Periodisme de la Universitat de Vic sobre la banca ètica i altres alternatives econòmiques a la banca convencional. En aquest espai web podeu seguir l’evolució del nostre projecte i trobar interessant material relacionat amb la temàtica. Així doncs, a més de notícies que són publicades periòdicament sobre activitats de la banca ètica, a “Què és la banca ètica?” podeu consultar el projecte en profunditat amb la lectura de les entrades i el vídeos editats per nosaltres mateixos amb entrevistes de persones vinculades a aquest món. Si us animeu, també podeu participar a la secció “el debat”, on cada setmana es llançarà un pregunta o un tema sobre el qual discutir. A “Contacte” trobareu les dades per poder-vos posar en contacte amb nosaltres.

L’elecció de la temàtica del treball recau en el nostre interès personal arran del desencís popular que està generant l’actual conjuntura econòmica i la part de responsabilitat que hi han tingut els bancs. Tot plegat ens ha portat a voler investigar un tipus de banca alternativa a la convencional. Per aquest motiu, ens interessa conèixer a fons el món que envolta la banca ètica a Catalunya (què és, com actua, a qui finança, és realment tan transparent com predica?, etc.). Cal destacar, però, que la nostra intenció és aportar informació als usuaris sobre aquests tipus de banca, en cap moment estem intentant donar una visió pamfletària del tema.

La idea del projecte parteix de la unió de dos treballs distints realitzats en dues assignatures cursades a la llicenciatura de Periodisme. En primer lloc, el contingut en si té el seu origen en el reportatge d’investigació que hem realitzat per a Periodisme d’Investigació sobre la banca ètica, un primer contacte amb el tema que ha estat ampliat de cara a aquest projecte final. En aquesta primera fase també hem comptat amb la col·laboració de la companya Marina Seijas. En segon lloc, la plataforma on es bolca aquesta informació és la pàgina web que esteu visitant i que hem definint a Fonaments de la Comunicació Digital. Així que el propòsit de crear aquest lloc web és difondre públicament el treball periodístic del grup sobre la banca ètica a Catalunya sempre amb un esperit crític.

En aquets sentit, ens interessa donar veu a totes les parts implicades en el tema: especialistes en economia (per exemple, el professor de la Universitat de Vic Ferran Gustau Jaén, o el  conegut Arcadi Oliveres); el mateix personal de la banca ètica (per exemple, la directora de la sucursal de Triodos Bank a Barcelona, Isabel Sánchez); empreses en les quals inverteixen (per exemple, el Mas Bellpuig a Taradell); clients dels bancs; o una enquesta per saber quin és el coneixement de l’opinió pública sobre el tema.

Qui som? Video d’intorducció from Investigació Alternativa on Vimeo.

Pel que fa la lloc web, volem utilitzar aquest suport perquè creiem que Internet és el present i el futur del periodisme, i és important començar a treballar i a endinsar-se en el món digital quant abans millor. A més, al llarg de la carrera hem cursat diverses assignatures dirigides a la digitalització i la interactivitat que permet la xarxa.

Quant a la raó del nom, la tria està fonamentada en el fet que aquest concepte genera una imatge mental doble: d’una banda, transmet el caràcter alternatiu de la nostra investigació com a professionals de la comunicació; de l’altra, es relaciona amb el contingut del lloc web, ja que la intenció és fer pública la nostra recerca sobre la banca ètica i altres iniciatives similars, que es defineixen a si mateixes com una alternativa a la banca o organismes convencionals.

Finalment, pel que fa a la imatge gràfica del nostre logotip identificatiu, cal destacar que la mà significa la força humana que representa un estudi d’aquestes característiques; a més, una empremta sempre s’associa inherentment a un procés d’investigació (per exemple, una investigació policial). El color que hem escollit (blau-verd) té implícites connotacions lligades als valors claus del projecte i del tema que estem tractant: economia sostenible, ètica, ecologia, etc. Volem projectar una imatge fresca i el més amena possible dins de les nostres possibilitats.

Qui som?

Som un grup d’estudiants de quart curs de periodisme de la Universitat de Vic (Barcelona) que estem elaborant un projecte d’investigació sobre la Banca Ètica.

El nostre propòsit, des d’un punt de vista periodístic, és donar a conèixer com està constituït aquest sistema bancari alternatiu i a què es dedica.

Estem realitzant entrevistes a bancs pioners en la banca ètica (centrant el nostre interès en el treball realitzat per Triodos Bank, i no descartem ampliar-lo amb altres projectes bancaris com Coop57 i Proyecto Fiare en un futur), a empreses finançades per aquest tipus de banca, així com a professionals d’economia i professors d’universitat. També volem tenir en compte la opinió de la població i per això hem pensat fer una enquesta als habitants de Vic, així com propiciar la participació dels nostres internautes formulant preguntes i deixant que ens comenteu en les nostres plataformes d’Internet (Facebook, Twitter, Vimeo i WordPress). Per tant, la nostra intenció és apropar i donar a conèixer aquesta nova tècnica econòmica, i per altra banda, comprovar si les bones maneres de fer que anuncien aquests tipus de bancs són reals. És realment la Banca Ètica tant ètica com predica? Estem davant d’un tipus de finançament pur, sense interessos comercials i sense ànim de lucre, o és només una tècnica de màrqueting per aconseguir inversors? Amb la nostra investigació intentarem resoldre aquests dubtes i d’altres que ens plantegem cada vegada que sorgeix un nou tipus d’empresa.

Amb l’obertura d’aquest bloc, pretenem crear un debat en la opinió pública i una interacció amb els internautes, a través del qual podrem conèixer les vostres opinions respecte aquest tema. Sempre que ho desitgeu ens podeu fer arribar les vostres inquietuds, dubtes, preguntes que us agradaria fer a les persones que entrevistem, propostes, etcètera.

Tots sereu ben rebuts si voleu participar en el nostre projecte.

¿Quénes somos?

Somos un grupo de estudiantes de cuarto curso de periodismo en la Universidad de Vic (Barcelona) que estamos realizando un proyecto de investigación sobre la Banca Ética.

Nuestro propósito, desde un punto de vista periodístico, es dar a conocer lo que es, y a lo que se dedica este nuevo tipo de financiación bancaria.

Estamos realizando entrevistas tanto a Bancos pioneros en la banca ética (centrando nuestro interés en el trabajo realizado por Triodos Bank), como a empresas financiadas por este tipo de banca, así como profesionales en economía, profesores de universidad y gente de la calle. Con esto, lo que pretendemos es acercarnos un poco y dar a conocer estos nuevas técnicas económicas así como queremos asegurarnos de que lo que realmente se dice, se cumple. ¿Es realmente la Banca Ética, tan ética como se dice? ¿Estamos ante un tipo de financiación pura, sin intereses ni ánimo de lucro, o es solo una técnica de marketing para conseguir aliados? Resolver estas dudas que se presentan cada vez que surge un nuevo tipo de empresa, es lo que intentamos con nuestra investigación.

Con la apertura de este blog, pretendemos crear un debate, una interacción con los lectores,  en el que conocer algo más sobre vuestras opiniones respecto a este tema. Podéis presentarnos vuestras dudas o intereses relacionados con el tema, vuestros conocimientos, etc.

Todos sois bienvenidos a participar en nuestro trabajo.

 

Contacte

Ens podeu trobar al facebook d’Investigación Alternativa, on podeu comentar les nostres publicacions i compartir-les amb els vostres contactes. També ens podeu seguir al nostre canal de Twitter a través de @IAlternativa. Una altra plataforma interactiva que utilitzem és un canal a Vimeo, on pengem els vídeos que veieu a la web.

Si teniu qualsevol dubte o crítica de la pàgina web, o voleu fer-nos una consulta, podeu escriure’ns a l’adreça electrònica investigacionalternativa@hotmail.com.