Des de Triodos Bank, una banca que es defineix a si mateixa com a ètica i sostenible, s’inverteix en projectes pertanyents a tres sectors específics de l’economia: la naturalesa i el medi ambient, les iniciatives socials, i la cultura i l’oci. Ara bé, sempre han de tractar-se d’iniciatives que aportin un valor social afegit, i que respectin uns principis primordials quant al mediambient, la cultura i la societat. A més, els projectes han de posseir el perfil ideal per entrar dins dels estrictes criteris positius de finançament  i optar a una ajuda econòmica d’aquest banc independent. És a dir, han de ser “empreses i iniciatives que a més de ser rentables, millorin la qualitat de vida de les persones i respectin la naturalesa”, tal com resa l’eslògan de Triodos. Isabel Sánchez, directora de la sucursal de Barcelona del mateix banc, afirma que “el benefici econòmic no pot estar sol, ha d’anar juntament amb un benefici social i un benefici mediambiental, per això sempre han d’anar junts de la mà, i fins i tot enganxats. Quan nosaltres hem de tramitar qualsevol operació aquest és un criteri que és primordial”. De fet, el banc es mostra compromès amb el medi ambient i el gran problema que suposa el canvi climàtic, per això un dels camps pels quals aposta fermament són els projectes d’energies renovables, iniciatives de tecnologia mediambiental, organitzacions i projectes de conservació de la natura, així com empreses del sector de l’agricultura i ramaderia ecològiques. Pel que fa a aquest últim sector, el 2010 Triodos Bank va dedicar-hi el 4,7% de la cartera de crèdit amb 830 préstecs. En aquest sentit, una de les iniciatives que ha finançat Triodos a Catalunya ha estat el projecte agroecològic de Mas Bellpuig.

El Mas Bellpuig és una masia situada a les afores de Taradell (a la Plana de Vic) envoltada per la confluència del riu Gurri i la riera del mateix municipi. El nom de la finca prové del cognom de la família que hi ha viscut sempre. Actualment a la masia es dediquen a treballar la terra i a cuidar la ramaderia seguint una filosofia de vida molt marcada: des de fa anys han tingut clar que cal produir de manera agroecològica per tal de no destruir el medi ambient i oferir als consumidors productes sans i d’alta qualitat. Les activitats que duen a terme comprenen el cultiu de cereals, llegums i hortalisses de tota mena, part dels quals s’utilitzen per alimentar un ramat de vaques de raça bruna i per a l’engreix de vedells. Un estil de vida que segueixen des del 2006, quan van decidir engegar un projecte de transformació de la terra i de la vida al mas.

L’agroecologisme es diferencia de l’ecologisme convencional pel fet que defuig els múltiples factors negatius que comporta l’agricultura convencional: deteriorament de la coberta vegetal, erosió del sòl, pèrdua de la diversitat agrícola biològica i genètica, la pràctica del monocultiu, l’ús indiscriminat de fertilitzants sintètics, el control químic de les plagues, la manipulació genètica, etc. Davant de tot això, emergeix aquesta concepció que basa els seus principis en el respecte a l’entorn rural i als principis ètics i humans de les activitats agrícoles. Així que promou la producció agrícola conservant els recursos naturals elementals de la producció com són la aterra, l’aigua i la biodiversitat.

A més d’un treballador fixe amb jornal, el Mas Bellpuig participa en la xarxa wwoof, una entitat de voluntaris sense ànim de lucre que s’ofereixen a treballar la terra a canvi de menjar i allotjament. Com a explotació agrícola només cal presentar-los el teu projecte i des de l’associació s’encarreguen de trobar a les persones disposades a treballar a les teves terres en estades de dos o tres mesos. Al mas normalment acullen entre tres o quatre voluntaris estrangers provinents de diferents parts del món. Així doncs, han comptat amb l’ajuda d’americans, holandesos, japonesos, coreans, australians, sud-africans, etc.

El projecte

El finançament que Mas Bellpuig ha rebut de Triodos ha estat dedicat a la reforma d’una part de la masia tenint en compte criteris ecològics, ja que des de Triodos s’asseguren que “si es fa una reforma sempre intentem que els client se’n recordi del tema mediambiental. En canvi, si aquella activitat en un principi no és finançable segons els nostres barems, però aleshores s’encara cap a l’eficiència energètica sí que podem finançar el projecte”.

Gràcies a l’interès que ha mostrat l’entitat en el seu projecte ara poden disposar de tresoreria en forma de pòlisses per poder funcionar: “en principi amb això anem bé, el nostre objectiu és mantenir-nos en aquesta línia amb la disponibilitat de liquidesa que ens ha facilitat Triodos”.

Una de les moltes facilitats que Marta Bellpuig Murtra destaca d’aquest banc és la possibilitat de disposar de cinc transferències gratuïtes al mes que et facilita Triodos per poder obtenir diners en efectiu des d’una altra entitat, ja que Triodos no disposa d’una xarxa de caixers tan extensa com d’altres institucions bancàries. Un desavantatge que tot i resultar incòmode en un principi, resulta beneficiós a la llarga. “A part de tot això són molt respectuosos amb les comissions, pràcticament en cobren molt poques, i els interessos els justos que has pactat. Et deixen els diners a l’interès legal i pactat. A més d’oferir-te un tracta molt personalitzat i fer un seguiment del teu projecte que si bé no és del dia a dia, sí que és manté una relació de proximitat”, remarca la Marta Bellpuig.

A continuació podeu visionar un vídeo on es reflecteix els testimonis i les opinions de tres parts implicades directament en la banca ètica. A més de la propietària del Mas Bellpuig i d’Isabel Sánchez, hi participa l’Arcadi Oliveres, el president de Justícia i Pau i activista reconegut amb un posicionament molt marcat a favor d’aquesta alternativa econòmica.

Per què invertir en la banca ètica?

Isabel Sánchez explica que “el que primer nosaltres necessitem mirar és quina activitat fa aquella entitat o aquell projecte. Llavors si entra dins de les nostres línies de negoci i té aquest valor afegit que sempre busquem després ja entraríem a parlar de la viabilitat econòmica”. De manera que per accedir a un crèdit de Triodos només cal signar una sol·licitud de finançament i explicar en què consisteix el projecte que es vol engegar. “Són projectes de persones que no especulen ni es volen fer milionàries en dos dies, sinó que són gent que defensa alguna activitat o professió que desenvolupa i, per tant, sempre existeix un producte amb valor al darrere”.

Per la seva banda, Bellpuig es pregunta que “si l’únic que es fa en la banca ètica és que els diners produeixin i, per tant, donin un rendiment, i que tot això vagi creant riquesa i entremig hi hagin uns costos raonables per la gent que ho mou, per gastos d’infraestructires d’oficina, per mantenir el sou dels treballadors… Perquè no hem de poder funcionar així?”

La transparència com a principi fonamental

La transparència econòmica és una de les màximes sobre les quals predica la banca ètica. Al vídeo els tres entrevistats parlen de com és expressada aquesta transparència en diversos aspectes. Cal destacar que com a mostra de complicitat amb els seus clients des de Triodos Bank també s’envia una revista trimestral i un butlletí mensual on normalment s’inclou una entrevista més amplia als clients perquè coneguin amb més profunditat l’entitat que estan finançant amb els seus estalvis.

I el que és més important, els beneficis obtinguts es reinverteixen en la millora d’aquestes empreses. De fet, la Marta Bellpuig conclou que “els diners que han anant invertint els van tornant, i per tant, els seus recursos van millorant”.

Anuncios